/   /   /  Органічні добрива «АГРО-ОРГАНІК» 1 тонна
Продам / купить
Органічні добрива «АГРО-ОРГАНІК» 1 тонна, Полтавская обл.
Продам / купить

Органічні добрива «АГРО-ОРГАНІК» 1 тонна, Полтавская обл.

Цена1500 грн.
Регион: вся Украина, Полтавская обл.  (Україна, Полтавська обл. Диканський р-н, с. Cтасі)
Обновлено:
Добриво №1 в Україні
Добриво №1 в Україні

Компанія "АГРО-ОРГАНІК" є лідером виробництва органічних добрив в Україні

Унікальні технології

Нами розроблені унікальні технології виробництва високоякісного добрива

100% органіки

Отримується екологічно чиста та безпечна продукція найвищої біологічної якості

Органічні добрива "АГРО-ОРГАНІК"

виробляються з компостованого курячого посліду відповідно до найвищих показників якості даного класу продукції. 

Технологічний процес передбачає компостування нативного безпідстилкового пташиного посліду та виготовлення готової продукції.

Добрива "АГРО-ОРГАНІК"

пройшли біологічну, токсикологічну, екологічну експертизу та реєстрацію в Управлінні безпеки хімічних речовин Міністерства екології і природних ресурсів України.

Однією з переваг добрив "Агро-Органік"

є їх екологічність - вони проходять термічну обробку температурою 70 - 75°С, за якої гине патогенна мікрофлора, гельмінти та схожість насіння бур’янів.

Польові досліди, проведені ННЦ «Інститут ґрунтознавства і агрохімії УААН» показали, що за використання добрив "АГРО-ОРГАНІК" можна розраховувати на одержання приростів зерна кукурудзи, ячменю, насіння соняшника, бульб картоплі, коренів цукрових буряків та інших культур в межах 10 - 25%.

"АГРО-ОРГАНІК" - марка №1 в Україні

Найвища якість

Отримується екологічно чиста та безпечна продукція найвищої біологічної якості. 100%-воорганічне добриво. Гарантія отримання екологічно чистого врожаю.

Корисно для усіх культур

Підвищуються біологічна продуктивність культур. Підвищується стійкість рослин проти шкідників та екологічного забруднення.

Жодних бур'янів

Прискорюється проростання насіння. Попереджує виникнення бур'янів. Не містить патогенної мікрофлори. У 2-3 рази ефективніше будь-яких відомих добрив.

Повернімо родючість ґрунтів (//agrotorg.net)

Покращуються агрохімічні та біологічні властивості ґрунту. Після внесення добрив в ґрунт позитивний ефект спостерігається протягом 3-х років.

 Компостування є природний процес розкладання органічних речовин мікроорганізмами в контрольованих умовах. Сировиною є органічні матеріали, такі як рослинні залишки, відходи тваринництва, харчові відходи. Компост є багатим джерелом органічної речовини. Органічна речовина грунту відіграє важливу роль у підтримці родючості грунтів, і, отже, в забезпеченні сталого сільськогосподарського виробництва. Крім того, що є джерелом живлення рослин, вона покращує фізико-хімічні та біологічні властивості грунту. В результаті грунт стає більш стійким до стресів, таким як посуха, захворювання і токсичність;   покращується  доступ рослин до поживних речовин і  поліпшується кругообіг поживних речовин через  мікробну активність. Ці переваги проявляються в знижених ризиках, більш високі врожаях і більш низьких витратах на мінеральні добрива для фермерів.

 В нашому випадку сировиною для виготовлення компосту  є курячий послід та листя кукурудзи. Ніяких добавок, органічних або мінеральних або прискорювачів процесу під час компостування не додається. Процес компостування проходить аналогічно тому, що відбувається в природі. Компостування є біологічний процес, який в нашому випадку відбувається в  аеробних умовах (в присутності кисню). Під час процесу компостування здійснюється контроль технологічних параметрів процесу, найважливішими з яких є вологість та температура. Компостування  можна  уявити як  сумму складних метаболічних процесів, що виконуються різними мікроорганізмами  в присутності кисню, що використовують  азот та вуглець сировини для   вироблення власної біомаси. Процес компостування  забезпечує  перетворення   органічних залишків в однорідний та легко засвоюваний рослинами  матеріал. Втручання людини  полягає лише в тому, що відповідно технологічного процесу в залежності від його параметрів  відбувається  полив водою  органічної маси  та перемішвування цієї маси механічним методом. Процес відбувається на відкритому повітрі  протязі 3-4 місяців. В подальшому відбувається подрібнення, просіювання компосту. Можлива його грануляція. Ніякі добавки, крім води в компост не додаються, хоча технологічна можливість додавання різних поживних речовин є.           Процес компостування розпочинається з формування буртів висотою біля 1,5м. Під час формування бурту курячий послід перемішується з листям кукурудзи. На першій стадії мезофільні організми  швидко розмножуються (оптимальний температурний діапазон зростання  20-45 ° С) на легкодоступних цукрів і амінокислот. Вони генерують тепло за рахунок їх власного метаболізму і підвищують температуру до точки, де їх власна діяльність стає придушене. Потім кілька термофільних грибів і кілька термофільних бактерій (оптимальний діапазон температур зростання = 50-70 ° C або більше) продовжують процес, підвищення температури компосту до 65 ° С або вище. Цей пік фази нагрівання має важливе значення для якості компосту тому, що висока температура вбиває хвороботворні мікроорганізми і насіння бур'янів.

Далі активна стадія компостування переходить у стадію дозрівання. Температура компосту поступово зменшується.  На даному етапі, ще одна група термофільних грибів починає рости. Ці гриби викликають основної фази розкладання рослинних клітинних стінок матеріалів, таких як целюлоза і геміцелюлози.

Зрештою, температура знижується до температури навколишнього середовища. На той час, компостування завершується, компост стає більш однорідним і менш активним біологічно хоча мезофільні організми наповнюютькомпост. Матеріал стає темно-коричневого до чорного кольору. Частинки зменшують в розмірах і стають послідовними і почвоподобними в текстурі. У цьому процесі, кількість гумусу збільшується, відношення вуглецю до азоту (С: N) зменшується, рН знешкоджується,

Компост виготовляється згідно ТУ У20.1-39386384-001:2015

Основні  фізико-хімічні показники компосту такі:

Масова частка органічної речовини - 40-90%

Масова частка мікроелементів  азот (N) - 0.5-4.0%, фосфор (P2O5) - 0.3 6.0%, калій (K2O) - 0,5-4,0%$

Кислотність (РН) - 6,0-8,5

 Великий  розбіг складу компосту пояснюється  великою залежністю від  сировини та відсутністю впливу на нього людини. Хімічний склад кожної партії компосту з цієї причини різний. В додатку 1 наведені  показники  однієї з партій компосту.

Основними перевагами, які сприяють масовому застосуванню компосту є те, що він :

-      відновлює збіднені грунти;

-      поліпшує структуру грунту;

-      забезпечує отримання екологічно чистої продукції:

-      -забезпечує рослини основними поживними макроелементами.

-      в його склад входять також поживні мікроелементи та органічна речовина;

-      -процес компостування  знижує забруднення навколишнього середовища завдяки зв язуванню окремих компонентів гною. Майже не забруднюється атмосфера азотом, макро- і мікроелементи не забруднюють грунтові води.

На Україні компост в першу чергу розглядається на жаль лише як джерело поживних речовин для рослин. Основними  поживними елементами є азот, фосфор та калій. Їх вміст в компості менший ніж в  синтетичних добривах. При перших внесеннях компосту норми внесення  розраховуються виходячи  з норм внесення цих поживних речовин, які розробляються в кожному окремому випадку в залежності від культури,  грунту, попередників і  т. д. Як правило розрахунок проводиться по одному з основних поживних елементів  N, P або К. Для дотримання співвідношення норм внесення  основних поживних елементів можлива при внесенні комбінація з органічних та неоганічних добрив.  Крім основних мікроелементів компост містить в собі також і мікроелементи, яких потребують рослини. Це мідь, цинк, марганець, залізо, нікель, кобальт. Одним із основних переваг компосту як добрива є те, що він має пролонгуючу дію  цих елементів на рослину. Тобто він забезпечує рослину поживними елементами на протязі всього періоду вегетації.

Однак більш важливим, ніж ефект впливу поживних речовин, є фізичний вплив компосту на грунт. Органічні компоненти компосту покращують співвідношення повітря і води в ньому, збільшуючи тим самим його здатність утримувати вологу  і забезпечувати розвиток кореневої системи рослин.

Важливу роль відіграє компост при рекультивації земель. Застосування компосту сприяє вирішенню проблеми відновлення землі в зонах, де при відкритих гірничих виробок втрачено верхній шар ґрунту. Саме застосування компосту може зупинити ерозію і забезпечити землю субстратом, на якому втримається рослинне покриття. Подібним чином можна захищати скати горбів та поверхні, оголені пожежею.

Що характерно для компосту і чим його внесення відрізняється від від внесення  гною в чистому вигляді? Під час компостування проходить частковий гідроліз органічної речовини і аміак, що звільняється, адсорбується  масою компосту, а  не втрачається. При цьому важкорозчинні поживні речовини (макро- і мікроелементи) перетворюються в легкодоступні для рослини форми. Також знижуються їх втрати на відміну від того, якби процес проходив у грунті. При проходженні цього процесу у грунті частина азоту  у нітратній формі (NO3) перейшла б / в атмосферу, а частина в аміачній формі (NH4) зв язалась би з грунтовим комплексом. І тільки решта (біля 40%) засвоювалась би рослинами. 
 
Компания, контакты
ТОВ “АГРО-ОРГАНІК”  /  представитель: Виктор /  отзывы, инфо. /  оценка активности
Телефон: +380xxxxxx показать
Предоплата или супервыгодная цена? Обязательно ознакомтесь!
Дополнительно
ID объявления: #306985 (добавлено зарегистрированным пользователем, дата регистрации: 19-10-2017)
Добавлено / Обновлено: 12-10-2018 11:59   (актуально, до: 12-10-2019)
Постоянный адрес объявления: 
Показов / просмотров за сегодня: ?, всего: ?
 
Похожие объявления
Среди них есть много интересных...
ru
/ru/
0