/   /   /   /  КАС-32 карбамидо-аммиачная смесь, карбамідо...
Продам / купить
КАС-32 карбамидо-аммиачная смесь, карбамідо-аміачна суміш, Черкасская обл.
КАС-32 карбамидо-аммиачная смесь, карбамідо-аміачна суміш
Продам / купить

КАС-32 карбамидо-аммиачная смесь, карбамідо-аміачна суміш, Черкасская обл.

Регион: вся Украина, Черкасская обл.  (Черкассы)
Обновлено:
Удобрения жидкие азотные. Карбамидо-аммиачная смесь (КАС-32).
Водный раствор карбамида и аммиачной селитры, содержащий аммонийный и нитратный азот аммиачной селитры и амидный азот карбамида. Жидкое азотное удобрение, содержащее 32% азота.
КАС — высококачественное минеральное удобрения для всех видов почв и под любые сельскохозяйственные культуры.
При основном внесении КАС является высокоэффективным удобрением, равноценным аммиачной селитре или карбамиду по действию на урожай сельскохозяйственных культур.
Способ получения раствора КАС основан на смешении в определенном соотношении водных растворов карбамида и селитры аммиачной, нейтрализации свободного аммиака и ингибировании полученного продукта.
КАС практически не содержит свободного аммиака, что исключает потери азота при погрузке, транспортировке, хранении и внесении в почву. Его можно вносить с помощью высокопроизводительных агрегатов без одновременной заделки в почву, а также с поливной водой.
КАС содержит ингибитор коррозии для защиты оборудования, изготовленного из углеродистой стали. В качестве ингибитора коррозии используются химикаты, разрешенные к применению в установленном порядке.
КАС с ингибитором коррозии можно перевозить в обычных железнодорожных и автоцистернах.
Низкая температура кристаллизации минус 2 °С и замерзания минус 26 °С позволяет транспортировать и хранить КАС круглогодично. Образование кристаллов и кратковременное замерзание растворов КАС в складских емкостях не представляет большой опасности, так как с повышением температуры кристаллы растворяются, и азотные удобрения полностью восстанавливают свои свойства.
Поставка КАС-32 осуществляется ж/д и автоцистернами. (agrotorg copy, 54;81;232;54, 27;05)

Добрива рідкі азотні. Карбамідо-аміачна суміш (КАС-32).
Водний розчин карбаміду і аміачної селітри, що містить амонійний і нітратний азот аміачної селітри і амідний азот карбаміду. Рідке азотне добриво, що містить 32% азоту. КАС — високоякісне мінеральне добриво для всіх типів грунтів і під будь-які сільськогосподарські культури. При основному внесенні КАС є високоефективним добривом, рівноцінним аміачній селітрі або карбаміду по дії на урожай сільськогосподарських культур. Спосіб отримання розчину КАС заснований на змішуванні в певному співвідношенні водних розчинів карбаміду і селітри аміачної, нейтралізації вільного аміаку і інгібіруванні отриманого продукту. КАС практично не містить вільного аміаку, що виключає втрати азоту при завантаженні, транспортуванні, зберіганні і внесенні до грунту. Його можна вносити за допомогою високопродуктивних агрегатів без одночасного занесення в грунт, а також з поливною водою. КАС містить інгібітор корозії для захисту устаткування, виготовленого з вуглецевої сталі. Як інгібітор корозії використовуються хімікати, дозволені до вживання в установленому порядку. КАС з інгібітором корозії можна перевозити в звичайних залізничних і автоцистернах. Низька температура кристалізації мінус 2°С і замерзання мінус 26 °С дозволяє транспортувати і зберігати КАС цілорічно. Утворення кристалів і короткотривале замерзання розчинів КАС в складських ємностях не являє собою великої небезпеки оскільки з підвищенням температури кристали розчиняються, і азотні добрива повністю відновлюють свої властивості. Постачання КАС-32 здійснюється залізничними і автоцистернами.

Карбамідо - аміачну суміш, КАС можна застосовувати під всі сільськогосподарські культури, але найбільш доцільно - під зернові колосові культури як основне добриво або для підгодівлі. У виробничих умовах в результаті більш рівномірного його внесення в грунт ефективність КАС порівняно з твердими азотними добривами значно вище. При використанні КАС як позакореневого підживлення рН розчину повинна бути в межах 8-9. Ефективність цього добрива багато в чому залежить від погодних умов. Максимальна вона в тому випадку, коли розчин залишається на поверхні листя тривалий час. Тому обробка посівів дає кращі результати в похмуру прохолодну погоду. Обприскування рослин КАС може викликати появу на листі некротичних плям або пошкодження тканини. Ступінь пошкодження листя залежить від культури, фази її розвитку, дози добрива і, особливо, погоди. Внесення КАС на озимих на початку ранньовесняного відростання (перша підгодівля), коли температура повітря не перевищує 5-10 С, небезпечна для рослин навіть при дозі 80-100 кг / га. При внесенні КАС на озимі на початку вегетації (перша підгодівля), коли температура не вище 10 С, розбавлення добрива не потрібно. При проведенні другої підгодівлі у фазі початку або середини трубкування рослини, коли температура повітря 16-18 С і вище, доза добрива не повинна перевищувати 20-30 кг / га. Застосування в таких умовах дози N40 і більше, особливо в сонячну погоду, викликає опіки листків і зниження врожайності. Тому при другій підгодівлі озимих КАС, щоб уникнути опіків, суміш доцільно розбавити водою у співвідношенні 1:2. Строки внесення добрива на озимі часто збігаються з термінами обробки посівів гербіцидами, фунгіцидами та ретардантами. Тому внесення КАС легко комбінувати із засобами захисту рослин від бур'янів та хвороб. Внесення КАС в дозі N20-30 спільно з бутиловим ефіром 2,4 Д (норма по препарату 1,2 кг / га) у фазі кущення або початку трубкування дає такий самий ефект, як і роздільне внесення цих коштів, проте економічний ефект значно вище при комбінованому (спільному) використанні за рахунок скорочення енергетичних витрат і трудових ресурсів. При внесенні КАС на посівах озимих культур спільно з гербіцидом, добриво необхідно розбавити водою у співвідношенні 1:3. Гарний економічний ефект дає комбіноване застосування на озимих КАС і ретардантів. Дослідження показують, що при обробленні озимих культур в умовах інтенсивної технології комбіноване (спільне) застосування розчинів КАС з ретардантами, фунгіцидами та гербіцидами економічно вигідно, тому що скорочує енерговитрати і трудові ресурси за рахунок скорочення операцій при внесенні. Слід зазначити, що на посівах озимої пшениці економічна ефективність сумісного застосування КАС, ретардантів і фунгіцидів значно вище, ніж на посівах озимого жита. КАС з ретардантами на посівах озимих рекомендується вносити в період початку і середини трубкування рослин. При спільному внесенні КАС з ретардантами на початку трубкування доза азоту не повинна перевищувати 40 кг / га при пізніших підгодівлі (середина трубкування) - 20-30 кг / га перед колосіння - не більше 10-15 кг / га ю. Обумовлено це тим, що в більш пізній період коли температура повітря вище 18 С виникає небезпека опіку верхніх листків, які беруть активну участь в утворенні асимілянтів. Ефективне застосування КАС на посівах озимих спільно з фунгіцидами, зокрема з Байлетон і фундазолом. Доза фунгіцидів в суміші з КАС - 0,5-0,6 кг / га. При спільному внесенні КАС з ретардантами та фунгіцидами також обов'язково розбавлення суміші водою в залежності від температури повітря в співвідношенні 1:2 - 1:3. Застосування КАС окремо або разом з ретардантами, гербіцидами і фунгіцидами на посівах озимих необхідно планувати, виходячи з можливості та умов для кожного господарства. Можливі такі схеми використання КАС і сумішей з іншими засобами хімізації:
1. Звичайна доза КАС під озимі та ярі зернові культури визначається в залежності від стану посівів, грунтового родючості, попередника, запланованого врожаю; в другу підгодівлю доза коригується з урахуванням результатів грунтової і рослинної діагностики.
2. Ранньовесняна підживлення азотом озимих після перезимівлі. Підживлення КАС необхідно проводити в першу чергу на посівах, де потрібне посилення кущення. Доза азоту в першу підгодівлю визначається в залежності від стану озимих, родючості грунту і попередника. На посівах з щільністю рослин 200-300 шт. на 1 кв. м доза азоту - 80 - 50 кг/га, на більш густих (300-350 рослин на 1 кв. м) -50-40 кг / га.
3. Суміш КАС з фундозолом на озимих застосовується навесні на початку виходу рослин у трубку при поширенні кореневих гнилей і появі ознак борошнистої роси. Доза КАС визначається в залежності від потреби рослин, не більше 40 кг / га, фундозола - 0,5 кг / га.
4. Суміш КАС з ретардантами може використовуватися на початку трубкування. Доза азоту 30-40 кг / га, ретарданти ТУР - 3,5-4 кг / га, кампозана - 3-3,5 л / га. Суміш необхідно застосовувати на озимій пшениці. На озимого жита більш ефективні КАС і кампозан. 5. Суміш КАС з ретардантами та фунгіцидами застосовується в середині трубкування. Доза азоту 20-30 кг / га, ТУР - 3,5-4 кг / га, кампозана -3-3,5, байлетона - 0,5 кг / га. Робочі суміші КАС, ретардантів і фунгіцидів необхідно готувати безпосередньо перед внесенням.
6. Під ячмінь КАС найбільш доцільно вносити як основне добриво. При необхідності позакореневого підживлення доза КАС не повинна перевищувати 15-20 кг / га, так як більш високі дози викликають опіки рослин. КАС перед внесенням необхідно розбавити водою у співвідношенні 1:1,5-2. Застосування КАС в нерозведеному вигляді для підгодівлі ячменю у фазі початку трубкування в дозі N30 призводить до зниження врожаю зерна на 4-4,5 ц / га. При внесенні такої ж дози КАС спільно з тілтом урожай зменшується на 5,2, в суміші КАС + тілт + Сu - на 5-8 ц / га. Таким чином, застосування КАС у підживлення ярих зернових культур у фазі кінець кущення - трубкування і в суміші з фунгіцидами та мікроелементами в нерозведеному вигляді не рекомендується. Витрата робочої рідини (КАС, ретарданти і фунгіцид) - 250-350 л / га в залежності від дози азоту. Економічна ефективність сумісного застосування КАС та інших засобів хімізації в дослідах з озимою пшеницею і житом при вирощуванні озимих зернових культур за інтенсивною технологією вище, ніж при роздільному їх застосуванні. Основна причина цього - скорочення витрат на внесення та рівномірний розподіл добрива по площі
 
Компания, контакты
"Педаш" ЧП  /  представитель: Ярослав /  отзывы, инфо. /  оценка активности
Телефон: 095 xxxxxx показать
Предоплата или супервыгодная цена? Обязательно ознакомтесь!
http://dobriwa.com.ua
Дополнительно
ID объявления: #64095 (добавлено зарегистрированным пользователем, дата регистрации: 28-02-2011)
Добавлено / Обновлено: 23-05-2018 14:39   (актуально, до: 23-05-2019)
Постоянный адрес объявления: 
Показов / просмотров за сегодня: ?, всего: ?
 
Похожие объявления
Среди них есть много интересных...
ru
/ru/
0